Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/89/240689/nejat4u.com/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/89/240689/nejat4u.com/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/89/240689/nejat4u.com/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Pastorns sida
Fel
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

Pastorns sida

Hela världen behöver den gode Herden
Får är helt beroende av att de har goda herdar som leder dem rätt. Herdar som vet var det goda, feta gröna gräset finns och var man kan dricka friskt, rent vatten. Herdar som kan ge fåren beskydd från tjuvar och rovdjur.

Ps 23;1-6...
1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas.
2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.
3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.
5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.

Herren är min Herde
David som var Kung i Israel c:a 1.000 år f kr. Han hade som ung pojke varit herde åt sin fars får. Han visste vad det betydde för fåren att ha en god Herde.
Han konstaterar "Herren är min Herde". Han kunde på ett personligt sätt utropa. Herren är MIN herde.
Den levande Guden, som skapat himmel och jord var Davids egen herde.

Guds ord säger i Ps:40:2-4(1 delen)
2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta.
4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud.

David var så glad, så tacksam att Herren var hans herde och att han hade räddat honom ur den djupa dyn och ställt honom på en fast klippa.
Gud vill uppenbara sin godhet för de folk som vandrar i mörker, och bli deras Herde och vän.

Matt 9:35-38
35 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.
36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.
37 Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor, men arbetarna är få.
38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."

Jesus har sett folkskarorna i Kina, Iran, Saudi-Arabien, Syrien, Indonesien, Nord Korea, Burma och många andra länder där man lider under förföljelse, förtryck och fruktan. Den gode Herden ser att folket är som får utan herde. Rivna och slagna och trakasserade.
Han vet exakt hur var och en har det i sin förtvivlan och sin längtan efter frihet.

Du kan just nu när du läser denna sida ta emot Jesus som Din personlige herde. Du kan bli Hans får och glädja dig som David när han utropade: "Herren är min Herde." Då blir det fest hos dig och jag lovar det blir fest i himmelen över att ett får har blivit räddat och befriat.

Din Vän och Pastor