Bibelskola

Välkommen till Internetbibelskolan.

Här kan du via vår hemsida studera olika ämnen som rör det kristna livet.
De ämnen vi tar upp motsvarar vad många elever får på trosbibelskolor i Europa och USA.
Varje ämne kommer att avslutas med ett test. Om du har skickat in alla svaren på de 18 olika ämnena och svarat rätt på 80 % av dem kommer du få ett diplom av oss.
Då är du också välkommen att läsa del 2 som vi då ger dig tillgång till.

Del 1:

01: Rättfärdighet
02: Guds karaktär
03: Blodsförbundet
04: Ande själ och kropp
05: Tro
06: Bön
07: Helande
08: Bibelns inspiration och auktoritet
09: Personen den Helige Ande
10: Andens gåvor
11: Hur du kan bli ledd av den Helige Ande
12: Änglar och andemakter
13: Andlig krigföring
14: Andlig Auktoritet
15: Ekonomiskt överflöd
16: Församlingen
17: Lovsång
18: Frihet från fruktan

Del 2 är under uppbyggnad. Följande ämnen är planerade. Så fort de blir klara kommer de läggas ut på nätet och blir tillgänglig för dig som genomgått del 1.

- Livet i en husförsamling
- Församlingen del 2
- Tjänstegåvor
- Hjälptjänster
- Befrielse från onda andar
- Guds syn på den Kristna familjen
- Kyrkohistoria
- Villfarelse och andra religioner
- Själavård
- Ledarundervisning för blivande husförsamlingsledare